shqip | english
 
 

SHTËPIAKU është ndërmarrja e parë private e cila ofron shërbime profesionale për mirëmbajtjen dhe pastrimin e objekteve banesore dhe shtëpive private në rajonin e Prishtinës...

 
  • plotëson nevojat tuaja
  • merr parasysh kërkesat tuaja
  • është gjithmonë pranë jush
  • është profesional
  • intervenon menjëherë
  • sjell inovacione
  • përcjell trendet e fundit botërore
  • është i siguruar
  • gjithmonë ju jep faturën në fund të punës
  • ju siguron buzëqeshje