Shtëpiaku – …veq thirre

...veç thirre

044 50 80 50

Për Shtëpiakun

SHTËPIAKU është ndërmarrja e parë private e cila ofron shërbime profesionale për mirëmbajtjen dhe pastrimin e objekteve banesore dhe shtëpive private në rajonin e Prishtinës. Me ekip të besueshëm profesional, intervenime efikase, garancion të shërbimeve,
dhe sigurim konstant të kompanisë dhe punëtorëve, SHTËPIAKU i është përkushtuar plotësisht përmbushjes së nevojave të klientëve.

Më shumë

Si Funksionon Shtëpiaku

Thirrni në CALL CENTER të
SHTËPIAKU-t 044 50 80 50

Thirrja juaj regjistrohet

Lajmërohet ekipi i intervenimit i cili merr informatat e nevojshme, adresën tuaj dhe natyrën e prishjes

Ekipi do të intervenojë brenda ditës, në raste urgjente brenda

Shumica e intervenimeve duhet të kryhen për vetëm gjysmë ore ndërsa ne ju sigurojmë edhe pajisjet e reja të cilat gjenden në automjetet e SHTËPIAKU-t

Ju nënshkruani fletintervenimin (1 kopje ju takon juve, ndërsa 1 SHTËPIAKU-t)

Call Center

044 50 80 50