Kontakti – Shtëpiaku

Kontakt

më shumë
Adresa

Lagjja Kalabria,
Rr. Rexhep Krasniqinr.1
Blloku 3, Lokali 19
10 000 Prishtinë

Call Center

044 50 80 50

Email

info@shtepiaku.com

Departamenti i
Pastrimit te Objekteve

Besnik Vrella

+377 (0)44 160 619
besnikv@shtepiaku.com

 

Agim Bilalli

+377 (0)44 300 085
agimb@shtepiaku.com

 

Departamenti
i Mirembajtjes se Objekteve

Naser Aliu

+377 (0)44 124 413
nasera@shtepiaku.com

Departamenti per Pune
Renovuese

+377 (0)44 160 619

 

Departamenti i Projektimit

+377 (0)44 160 619

 

Linja Direkte e Sherbimit per Qytetare

+377 (0)44 50 80 50

info@shtepiaku.com